Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи поради пенсиониране Маруся Миндилева от длъжността „прокурор“ във ВАП

11 октомври 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Маруся Тодорова Миндилева от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, считано от 17.10.2017 г.

Решението е взето във връзка с нейна молба, предвид предстоящото ѝ пенсиониране.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд