Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши Златка Клюнкова на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София

11 октомври 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт повиши Златка Иванова Клюнкова – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението е във връзка с приключена конкурсна процедура по обявения с решение по протокол № 5/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд