Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС номинира членове в състава на две постоянни комисии към Пленума на ВСС

11 октомври 2017 година

Прокурорската колегия направи предложения за членове на два постоянни комисии към Пленума на Висшия съдебен съвет.

Колегията предлага на Пленума на ВСС за членове на Комисията по правни и институционални въпроси да бъдат избрани Пламен Найденов, Георги Кузманов, Даниела Машева и Евгени Диков.

В състава на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ се предлагат Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Светлана Бошнакова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд