Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На следващо заседание Пленумът на Висшия съдебен съвет ще обсъди повторно предложение до президента на Република България за назначаване на председател на ВАС

12 октомври 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди Указ № 197 от 04.10.2017 г. на президента на Република България, с който предложението за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд, се връща за повторно предложение.

С 18 гласа против Пленумът отхвърли предложението процедурата по избор на председател на ВАС да продължи от етапа на изслушване на двамата участвали в нея кандидати, гласуване и избор, и представяне на предложение до президента за кандидата, събрал необходимото мнозинство.

Пленумът реши да отправи покана за явяване на Георги Чолаков пред членовете на ВСС, за отговор на поставени от тях въпроси. Поканата с решение за гласуване включва като точка първа в дневния ред на редовното заседание на Пленума на 19.10.2017 г.

Членовете на ВСС се запознаха днес с писмено заявено от г-н Чолаков желание да отговори на техни въпроси, за да „защити името си и идеите, които отстоява за управлението на Върховния административен съд“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд