Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи членовете на комисиите към него

12 октомври 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи състава на четири комисии, конституирани към него.

В Комисия „Бюджет и финанси“ са избрани Боян Магдалинчев, Севдалин Мавров и Боряна Димитрова - представители на Съдийската колегия, и Гергана Мутафова, Калина Чапкънова и Георги Кузманов – представители на Прокурорската колегия.

За членове на Комисия „Управление на собствеността“ са определени Боян Новански, Олга Керелска и Стефан Гроздев от Съдийската колегия, както и Евгени Диков, Пламена Цветанова и Огнян Дамянов от Прокурорската колегия.

Комисия по правни и институционални въпроси в състав: Вероника Имова, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и Стефан Гроздев от Съдийската колегия, както и Пламен Найденов, Георги Кузманов, Даниела Машева и Евгени Диков от Прокурорската колегия.

За членове на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ са определени Даниела Марчева, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров от Съдийската колегия, както и Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Светлана Бошнакова от Прокурорската колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд