Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи четирима младши съдии на длъжност „съдия“

17 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт назначи четирима младши съдии на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Трима от назначените са били младши съдии в Софийския градски съд - Десислава Георгиева Иванова – Тошева, Мария Тодорова Долапчийска и Станислав Бориславов Седефчев, а Константин Александров Кунчев е бил младши съдия в Окръжен съд – Видин.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд