Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Петър Петров за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Трън

17 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт определи Петър Симеонов Петров – съдия в Районен съд – Трън, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Трън, считано от датата на вземане на решение до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от Елена Крумова Николова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник, във връзка с избора на досегашния председател на Районен съд – Трън Михаил Ангелов Алексов, за административен ръководител – председател на Районен съд – Перник.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд