Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В първото заседание на Прокурорската колегия на ВСС за приемане на предложения за директор на НСлС не постъпиха такива

18 октомври 2017 година

Във връзка с процедурата за избор на директор на Националната следствена служба Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет установи на заседание днес, че няма постъпило предложение.

Процедурата бе открита с решение на Колегията от 11.10.2017 г. във връзка с предсрочното освобождаване на Евгени Диков като директор на НСлС, поради встъпването му в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“, считано от 03.10.2017 г.

Съгласно приетата Хронограма кандидатури за директор на НСлС могат да се предлагат в две поредни заседания на Прокурорската колегия, второто от които е на 25.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд