Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС за отмяна на заповед за обръщане на внимание на Александър Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив

18 септември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на Върховния административен съд, с което е отменена заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Пловдив от 24.08.2016 г., за обръщане на внимание на Александър Цанков Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд