Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри и освободи Атанас Гичев – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив

18 октомври 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Атанас Димитров Гичев – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Иван Даскалов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Пловдив, предвид значителния принос на прокурор Гичев в осъществяването на дейността на Апелативна прокуратура – Пловдив. Той посочва, че през годините Атанас Гичев е доказал изключително сериозно отношение към професията и непрекъснато оказва методическа помощ на прокурорите от региона на Апелативна прокуратура – Пловдив.

Прокурорската колегия на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Атанас Гичев от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Пловдив, както и от длъжността „прокурор“ в същата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд