За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Атанаска Младенова Дишева

Образование: СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Право”

Професионална дейност:

от 20.12.1989 г. до 20.12.1990 г.– съдебен кандидат в Софийски градски съд
от 15.07.1991 г. до 05.04.1992 г. – младши съдия в Окръжен съд - Варна
от 06.04.1992 г. до 04.10.1999 г. – съдия в Районен съд - Варна
от 04.10.1999 г. до 21.02.2005 г. – съдия в Окръжен съд - Варна
от 21.02.2005 г. до 03.10.2017 г. – съдия във Върховен административен съд
от 03.10.2017 г.                              - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС
Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия
Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия
Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд