За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Боян Чавдаров Новански

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право”

Професионална дейност:

от 16.01.1997 до 16.01.1998 г. – съдебен кандидат в Софийски окръжен съд
от 1998 г. до 03.10.2017 г.       – адвокат в Софийска адвокатска колегия
от 03.10.2017 г.                            - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС
Комисия по професионална етика към Съдийската колегия
Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд