За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Вероника Атанасова Имова

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“ , специалност „Право“

Професионална дейност:

от 22.05.1980 г. до 02.04.1981 г. – стажант – съдия в Софийски градски съд
от 05.04.1982 г. до 05.04.1984 г. – младши съдия в Окръжен съд – Бургас
от 11.06.1985 г. до 01.10.1991 г. – съдия в Софийски районен съд (от 01.10.1990 г. до 01.09.1991 г. – председател на IV Районен съд – София)
от 01.10.1991 г. до 01.07.1993 г. - съдия в Софийски градски съд
от 01.07.1993 г. до 17.04.1997 г. – заместник-председател на Софийски районен съд, председател на НК
от 18.04.1997 г. до 03.10.2017 г. – съдия във Върховния касационен съд
от 01.01.2014 г. до 28.09.2016 г. – председател на III НО на ВКС
от 29.09.2016 г. до 03.10.2017 г. – председател на КАК – СК на ВСС
от 03.10.2017 г.                            - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС
Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия
Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд