Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Евгени Диков Диков

Образование: СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Право”

Професионална дейност:

от 06.01.1980 г. до 06.01.1981 г.- стажант – съдия в Софийски градски съд
от 20.07.1981 г. до 21.03.1983 г.– районен прокурор в Районна прокуратура-Бяла Слатина
от 21.03.1983 г. до 01.07.1986 г. – заместник - районен прокурор в Софийска районна прокуратура
от 01.07.1986 г. до 01.01.1989 г. – районен прокурор в Благоевска районна прокуратура - София
от 01.01.1989 г. до 01.03.1989 г. – заместник – районен прокурор в Първа районна прокуратура – София
от 01.03.1989 г. до 07.02.1991 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура
от 07.02.1991 г. до 01.04.1992 г. – заместник - градски прокурор на Софийска градска прокуратура
от 01.10.1992 г. до 06.01.2003 г. – адвокат
от 06.01.2003 г. до 29.05.2006 г. – следовател в Национална следствена служба
от 29.05.2006 г. до 10.02.2012 г. – прокурор във Върховна касационна прокуратура
от 10.02.2012 г. до 06.02.2013 г. – ръководител сектор IX-ти отдел при ВКП
от 06.02.2013 г. до16.05.2013 г. – прокурор във ВКП
от 16.05.2013 г. до 02.12.2013 г. – прокурор във ВКП, и.ф. административен ръководител- градски прокурор на СГП
от 02.12.2013 г. до 20.12.2013 г. – завеждащ отдел във ВКП
от 20.12.2013 г. до 03.10.2017 г. – директор на Национална следствена служба
от 03.10.2017 г.                              - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС
Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС
Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия
Комисия „Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия

Член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд