Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Огнян Пеев Дамянов

Образование: СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Право”

Професионална дейност:

от 22.02.1996 г. до 22.02.1997 г.– съдебен кандидат в Окръжен съд - Разград
от 01.04.1997 г. до 01.05.1998 г. – младши прокурор в Районна прокуратура – Разград
от 01.05.1998 г. до 17.10.2005 г. – прокурор в Районна прокуратура - Разград
от 17.10.2005 г. до 23.10.2006 г. – прокурор в Окръжна прокуратура - Разград
от 23.10.2006 г. до 24.10.2011 г. – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Разград
от 24.10.2011 г. до 14.02.2012 г. – и.ф. административен ръководител – окръжен  прокурор на Окръжна прокуратура – Разград
от 14.02.2012 г. до 14.02.2017 г. - административен ръководител – окръжен  прокурор на Окръжна прокуратура – Разград
от 14.02.2017 г. до 03.10.2017 г. – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград
от 03.10.2017 г.                              - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС
Комисия по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд