За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Олга Зафирова Керелска

Образование: СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Право”

Професионална дейност:

от 21.06.1984 г. до 21.06.1985 г.– стажант -  съдия в Софийски окръжен съд
от 01.09.1985 г. до 20.02.1988 г. – юрисконсулт в отдел „Правен“ на Окръжен  съвет- Кюстендил
от 01.04.1988 г. до 01.05.1990 г. – адвокат в Адвокатска колегия-Кюстендил
от 02.05.1990 г. до 01.04.1994 г. – съдия в Районен съд - Кюстендил
от 01.04.1994 г. до 15.09.1995 г. – съдия в Окръжен съд - Кюстендил
от 15.09.1995 г. до 15.03.2001 г. – съдия в Софийски градски съд
от 15.03.2001 г. до 18.01.2010 г. – съдия в Апелативен съд - София
от 18.01.2010 г. до 03.10.2017 г. – съдия във Върховен касационен съд,  Гражданска колегия
от 03.10.2017 г.                              - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС
Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия
Комисия по професионална етика към Съдийската колегия

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд