За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Пламен Василев Найденов

Образование: Висш институт на МВР, специалност „Право”

Професионална дейност:

от 26.10.1992 г. до 24.01.1996 г.– следовател в Окръжен следствен отдел към  МВР – Перник и следовател в ОСлС-Перник
от 08.02.1996 г. до 04.01.1999 г. – районен прокурор на Районна прокуратура – Радомир
от 04.01.1999 г. до 12.04.2000 г. – прокурор в Окръжна прокуратура - Перник
от 12.04.2000 г. до 15.02.2005 г. – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Перник
от 15.02.2005 г. до 12.10.2007 г. – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на ОП - Перник
от 12.10.2007 г. до 02.06.2008 г. – и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на ОП - Перник
от 02.06.2008 г. до 02.06.2013 г. – административен ръководител – окръжен прокурор на ОП – Перник
от 02.06.2013 г. до 01.08.2013 г. – и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на ОП - Перник
от 01.08.2013 г. до 03.10.2017 г. – административен ръководител – окръжен прокурор на ОП – Перник
от 03.10.2017 г.                              - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС
Комисия по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия
Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд