За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Пламена Цветанова Апостолова

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“

Професионална дейност:

от 01.06.1994 г. до 07.04.1999 г. – следовател в РСС при Столична следствена служба
от 07.04.1999 г. до 15.07.2002 г. - следовател в Столична следствена служба
от 15.07.2002 г. до 09.01.2008 г. – следовател в Специализирана следствена служба
от 09.01.2008 г. до 03.10.2017 г. - следовател в Национална следствена служба
от 28.01.2014 г. до 03.10.2017 г. – завеждащ Специализиран отдел „Стопански“  в НСлС, командирована за завеждащ СО - СГП на 22.07.2016 г.
от 03.10.2017 г.                                - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС
Комисия по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд