За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Севдалин Иванов Мавров

Образование: СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Право”

Професионална дейност:

от 20.05.1985 г. до 20.05.1986 г.– стажант - съдия в Окръжен съд - Бургас
от 11.08.1986 г. до 07.04.1988 г. – младши съдия в Окръжен съд - Бургас
от 07.04.1988 г. до 31.12.1988 г. – съдия в Районен съд - Бургас
от 02.01.1989 г. до 01.10.1992 г. – съдия и заместник-председател на Първи  районен съд - София
от 01.10.1992 г. до 03.11.1994 г. – съдия в Софийски градски съд
от 03.11.1994 г. до 16.04.1998 г. - заместник-председател на Софийски градски  съд
от 16.04.1998 г. до16.08. 2001 г. – съдия в Апелативен съд - София
от 16.08.2001 г. до 01.12.2008 г. – главен секретар на Министерски съвет
от 01.12.2008 г. до 03.10.2017 г. – съдия във Върховен касационен съд
от 03.10.2017 г.                              - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС
Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС
Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия
Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд