За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Цветинка Николаева Пашкунова

Образование: СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Право”

Професионална дейност:

от 01.02.1992 г. до 01.11.1992 г. – младши съдия в Софийски градски съд
от 01.11.1992 г. до  01.10.1997 г. – съдия в Софийски районен съд
от 01.10.1997 г. до 10.09.1998 г. – заместник-председател „Наказателна колегия“ на Софийски районен съд
от 10.09.1998 г. до 02.12.2002 г. – съдия в Софийски градски съд
от 02.12.2002 г. до 17.05.2006 г. – съдия в Апелативен съд - София
от 28.03.2005 г. до 01.11.2005 г. – постоянен преподавател по наказателно право на първия випуск младши съдии, преминали през задължителния 6-месечен курс на обучение в Националния институт на правосъдието
от 17.05.2006 г. до 28.09.2016 г. – съдия във Върховен касационен съд
от 28.09.2016 г. до 03.10.2017 г. – член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
от 03.10.2017 г.                              - член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС
Комисия по професионална етика към Съдийската колегия
Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия

Говорител на съдийската колегия на ВСС

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд