Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в окръжните съдилища

Съдийската колегия на ВСС не откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в окръжните съдилища

31 октомври  2017 година

Съдийската колегия не откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в окръжните съдилища. Решението е във връзка със становище от Десислава Попколева - и. ф. административен ръководител – председател на Софийски градски съд, и решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия. Към момента не са налице предпоставките за откриване на процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, поради изразени отрицателни становища от съдиите от Софийски районен съд, посочени данни от и.ф. председателя на СГС и новонастъпили обстоятелства, с оглед висящите конкурсни процедури за окръжните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд