Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Емил Димитров, съдия в Административен съд – София-област, от заеманата длъжност заместник-председател на Административен съд – София-област

31 октомври  2017 година

Съдийската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Емил Любчов Димитров, съдия в Административен съд – София-област от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – София-област, считано от датата на разкриване на една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област.

Съдийската колегия връща, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с параграф 205, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ, Емил Любчов Димитров на заеманата преди назначаването му за заместник-председател длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, считано от датата на разкриване на една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд