Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отказа да открие процедура за предварително атестиране на Асен Цветанов – съдия в Районен съд - Чирпан

31 октомври  2017 година

Съдийската колегия на ВСС отказа да открие процедура за предварително атестиране на Асен Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд – Чирпан. Заявлението от съдия Цветанов, в частта относно искането за откриване на процедура по предварително атестиране, се явява идентично по съдържание и изложени съображения на постъпило друго заявление от съдия Цветанов с искане за провеждането на предварително извънредно атестиране.

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия в мотивите към  решението си по протокол № 46/23.10.2017 г., т. 7.1. е приела, че както към 23.08.2017 г., така и към настоящия момент не е налице стажът, необходим за откриването и провеждането на процедура по предварително атестиране на съдия Цветанов и искането му не следва да бъде уважено. Към 23.10.2017 г. Асен Цветанов е работил почти две години и четири месеца като съдия. Общо стажът му като „младши съдия“ и „съдия“ в органите на съдебната власт е около четири години и четири месеца. Към 01.07.2018 г. за съдия Цветанов ще са налице предпоставките за провеждане на процедура за придобиване статут на несменяемост.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд