Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи свои представители за участие в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2017-2018 г.

31 октомври  2017 година

 

Съдийската колегия на ВСС потвърди определените свои представители за регистриране н проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2017 – 2018 г., съгласно решение на Съдийската колегия от 18.07.2017 г., както следва:

Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието - продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2017 - 2018 г.:

1. Цветинка Пашкунова

2. Атанаска Дишева

Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“

1. Красимир Шекерджиев

Проект 3 „Създаване на форум за дигитално правосъдие“ на Европейската

мрежа на съдебните съвети:

1. Олга Керелска.

Висшият съдебен съвет (ВСС) е пълноправен член на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕMCC) от 2007 г., като и преди това е участвал в срещите и инициативите на ЕМСС, но със статут на наблюдател. Оттогава ежегодно участва активно в дейностите на ЕМСС, а от 2014 г. участници в

проектите на ЕМСС са основно членове на ВСС. Преди 2014 г. по някои от

проектите са били определяни и магистрати от органите на съдебната власт.

По традиция всяка година ЕМСС разработва 2 или 3 проекта, посветени на подобряването на независимостта на съдебната власт и изработването на стандарти в различни области на съдебната система като например дисциплинарни производства, връзки с медиите, прилагане на етични стандарти и др.

За периода 2017-2018 г. предстои изпълнението на три проекта. В периода 5-6 октомври 2017 г. в гр. Вилнюс, Литва, е проведена първата среща на участниците в Проекти 1 и 2, която е съвместна. Преди провеждането ѝ от координаторите на съответните проекти са изпратени референтни материали по всеки един от проектите (проектен фиш, въпросник и др.), като предстои изпращането на окончателния им вариант, както и протоколите от проведените срещи. Следващите срещи са планирани за ноември и декември 2017 г., като конкретните дати подлежат на уточняване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд