Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поиска становище от Управителния съвет на Националния институт на правосъдието относно използване експертизата на членове на ВСС за повишаване квалификацията на магистратите

31 октомври  2017 година

Съдийската колегия отложи разглеждането на точката от дневния ред на днешното заседание, касаеща използването на експертизата на членовете на Висшия съдебен за повишаване квалификацията на магистратите, до получаване на становище от УС на Националния институт на правосъдието и обсъждането на въпроса от Пленума на Висшия съдебен съвет.

Решението е във връзка с писмо от Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – гр. Бургас, по повод покана към г-н Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия, за участие като лектор на планирано регионално обучение на тема „Корупционни престъпления“, свързано с обобщаване на съдебната практика, както и кореспонденция с ръководството на НИП.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд