Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в Административен съд – Кюстендил, Районен съд – Лом, Софийски окръжен съд, Районен съд – Велики Преслав и Районен съд – Първомай

31 октомври  2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: Административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил – свободна длъжност.  Административен ръководител – председател на Районен съд – Лом – свободна длъжност.

Административен ръководител – председател на Софийски окръжен съд – изтичащ мандат.

Административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав - изтичащ мандат.

Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай - изтичащ мандат.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжност в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на ВСС предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд