Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС обсъдиха приложението на медиацията със съдия от Съда по несъстоятелност на Източен окръг Ню Йорк

1 ноември 2017 година

Развитието на програми за алтернативно решаване на спорове с медиация в съдилищата, обсъдиха Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев - членове на Висшия съдебен съвет, Елизабет Стонг – съдия в Съда по несъстоятелност на Източен окръг Ню Йорк, Биляна Гяурова – Вегертседер – директор на фондация „Български институт за правни инициативи“ (БИПИ) и Албена Комитова от Центъра за разрешаване на спорове.

Целта на срещата бе да се споделят успешни модели за препращане от съд към медиация в българската и в американската правосъдни системи. Съдия Стонг заяви убеденост, че основна функция и роля на съдилищата е да решават проблемите на хората и най-добрият способ за това е медиацията. Затова възможността съдията да насочи спорещите страни към медиация е полезна както за тях, така и за цялата общност. „По този начин съдът става част от разрешаваното на проблемите“, смята тя.

Членовете на ВСС представиха практиката на българските съдилища, много от които прилагат този способ за извънсъдебно решаване на спорове. Боряна Димитрова акцентира на медиационните центрове, създадени към големите съдилища в София, Варна и Бургас и предстоящия старт на такъв в Пловдив. Тя обърна внимание, че в момента се работи най-активно чрез медиация по семейни дела. Красимир Шекерджиев отбеляза ползите при решаване на спорове като бързина, като по-малък разход за спорещите страни, постигане на по-голяма удовлетвореност за тях, намаляване на натовареността на съдилищата. Те поставиха въпроси за финансирането на медиацията в САЩ, прилага ли се тя от работещи съдии, каква сила има актът, с който завършва медиационната процедура.

Членовете на Съвета посочиха, че ВСС може да допринесе за популяризиране на медиацията като легитимен начин за решаване на спорове, но приложението ѝ зависи от промяната на манталитета на участниците в нея.

Албена Комитова от Центъра за разрешаване на спорове заяви, че във всеки град има медиатори, готови безплатно да предоставят тази процедура, а в момента се провеждат обучения на адвокати. Според нея липсва координация между ВСС, Министерството на правосъдието, адвокатурата и медиаторските организации. Не съществува статистика за броя на проведените и приключените медиации, и страната ни не подава данни за Информационното табло на Европейския съюз.

Съдия Стонг е в България за споделяне на опит и идеи чрез пряко общуване между американски съдии и българските им колеги в рамките на проект „Мрежа на американските съдии за България“, изпълняван от БИПИ. Тя работи с български магистрати, които провеждат обучения в САЩ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд