Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение Указа за назначаване на председател на ВАС

2 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Указ № 216 от 23 октомври 2017 г. на президента на Република България, с който назначава Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд на Република България. Той е обнародван в Държавен вестник, брой 86 от 27.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд