Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави допълнителни средства по бюджетите на органи на съдебната власт

2 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличаване на бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. с 368 205 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Те са за сметка на неразпределен резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. С решението се осигуряват средства за дължими обезщетения на 10 съдилища, сред които Софийския градски съд, Софийския окръжен съд, Административен съд – София–град, Окръжен съд и Районен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Бургас, Районен съд - Варна.

С решение на Пленума бюджетът на Окръжен съд – Видин за 2017 г. е увеличен с 10 000 лв. за осигуряване на средства за транспортни разходи на свидетели и възнаграждения на вещи лица по делото за взрива в село Горни Лом.

Предоставят се 4 000 лв. за възнаграждения на вещи лица на Апелативен съд – Велико Търново. За изплащане на възнаграждения на вещи лица и на съдебни заседатели се осигурява финансов ресурс на Районен съд – Ихтиман  - 2 800 лв., и Районен съд – Пазарджик – 2 800 лв.

Пленумът на ВСС даде съгласие за предоставяне на средства за текуща издръжка на Районен съд – Провадия – 8 600 лв., за закупуване на копирна техника на Районен съд – Кърджали – 5 800 лв., както и Районен съд – Монтана 5 481 лв. за покупка на електронна информационна система за четири съдебни зали и други.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд