Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет получи право на управление на имот за нуждите на Районен съд – Луковит

2 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Съвета да сключи договор с областния управител на област Ловеч за безвъзмездно предоставяне на правото на управление на недвижим имот – частна държавна собственост в гр. Луковит. Той се предоставя за нуждите на Районен съд – Луковит.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд