Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи представители в Комитета за наблюдение на ОПДУ

2 октомври 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи представители и заместници за включване в състав на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“. Като титуляр в Комитета за наблюдение се включва Даниела Машева – член на ВСС, а за заместници - Гергана Мутафова и Цветинка Пашкунова - членове на ВСС, както и Мария Зафирова – началник на отдел „Европейски и международни проекти и програми“ в АВСС.

В Комитата за наблюдение участват представители на изпълнителната власт, неправителствения сектор и академичната общност. Включването на съдебната власт и в частност на Висшия съдебен съвет за настоящия програмен период 2014-2020 г. позволява на органите на съдебната власт ефективно да участват в планирането и изпълнението на Оперативна програма „Добро управление“. Следващото заседание на Комитета за наблюдение е насрочено за 22 ноември 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд