Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи координатор за съдебната власт в екипа за управление на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“

2 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Даниела Марчева – член на ВСС, за координатор за съдебната власт в екипа за управление на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“.

Проектното предложение е представено пред ОПДУ от Министерството на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. То е изготвено в изпълнение на мерки 4.5.1 „Разработване на цялостен модел на експертизите“, 4.5.2 „Изграждане на институционален капацитет за осигуряване на особено сложни или скъпи експертизи“ и 4.5.3 „Съответни мерки по отношение на експертизите в гражданския и административния процес“ от пътната карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд