Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС спря дисциплинарно дело срещу Люба Петрова – съдия в Районен съд – Раднево

7 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело № 21 по описа на ВСС за 2017 г. срещу Люба Михайлова Петрова – съдия в Районен съд – Раднево, до приключване на наказателното производство по досъдебно производство № 204/2017 г. по описа на Следствения отдел на Софийска градска прокуратура – Специализирано звено „Антикорупция“. То разглежда същите обстоятелства, които са предмет и на дисциплинарното производство.

Люба Петрова е временно отстранена от длъжност на основание чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарното дело срещу нея е образувано по предложение на председателя на Районен съд – Раднево, за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3 т. 3 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд