Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без разглеждане възражение на съдия в Софийския градски съд срещу отделението, където е възстановена в длъжност

7 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане възражение на Мария Василева Кузманова – съдия в Софийския градски съд. Тя оспорва, че след изтичане на мандата ѝ на член на ВСС, с решение на Съдийската колегия е възстановена на длъжност „съдия“ в Търговското отделение на СГС, каквато длъжност е заемала преди избора ѝ, но е била определена да разглежда дела в Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави. С решение на Общото събрание на съда от 13.10.2017 г. е разпределена да заседава в Гражданско отделение – първоинстанционни състави.

Съдийската колегия на ВСС взе предвид становище на Комисията по атестирането и конкурсите и остави без разглеждане възражението на съдия Кузманова, поради липса на компетентност за преразглеждане на решенията на Общото събрание на СГС.

Колегията остави без разглеждане и нейна молба за разкриване на 1 длъжност „съдия“ в СГС – Търговска колегия, тъй като не е в нейната компетентност да прави такова искане.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд