Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Правила по прилагането на чл. 234 от ЗСВ

7 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила по прилагането на чл. 234 от Закона за съдебната власт относно повишаване на място в по-горен ранг. Те са изготвени от работна група, сформирана с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия по протокол № 44/09.10.2017 г., т. Р-11.

Разпоредбата на чл. 234 от ЗСВ урежда критериите за повишаване на магистратите в ранг, а с Правилата се регламентират при какви условия Колегията може да откаже.

Изготвянето на правилата е с оглед установената практика на Върховния административен съд по повод обжалвани актове на ВСС, касаещи ранговете, и дадените указания за спазване на принципа на последователност и предвидимост, установен в чл. 13 на Административно-процесуалния кодекс.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд