Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Димитър Димитров – прокурор във ВКП

8 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Димитър Генчев Димитров – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България. Той се мотивира с богатия професионален опит на прокурор Генчев. В дългогодишната си кариера – над 39 години в системата на Прокуратурата на Република България, той е заемал последователно длъжностите“ младши прокурор в Районна прокуратура – Търговище, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен и заместник-окръжен прокурор там, а от 01.06.2001 г. и към момента – прокурор във Върховната касационна прокуратура. Главният прокурор посочва, че прокурор Генчев е доказал висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Колегията освободи Димитър Генчев Димитров от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 15.11.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд