Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази съгласие за обявяване на част от имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост

9 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази съгласие за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост“. Намерението е той да бъде предоставен за нуждите на Бюрото за защита към главния прокурор. Имотът се намира в гр. София, бул. „Подполковник Калитин“ № 21.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд