Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи допълнителни координатори по проект за оптимизация на съдебната карта

9 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми относно изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, както и предлаганите в него необходими действия за реализацията му.

С решение на Пленума са определени допълнителни координатори по проекта – Вероника Имова – член на ВСС, и Красимир Шекерджиев – член на ВСС.

Пленумът реши също да покани за изслушване в следващото му заседание предходният ръководител на проекта Елка Атанасова – член на седмия състав на ВСС.

Докладът за изпълнението на проекта е изготвен от Гергана Мутафова – член на Прокурорската колегия, определена от Пленума на ВСС с решение по протокол № 33/19.10.2017 г. за ръководител на проекта, и Боряна Димитрова – член на Съдийската колегия, определен за координатор „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващи анализи“. Във връзка с идентифицирани от тях проблеми в реализирането на проекта, те предлагат разширяване на екипа за неговото управление. Установено е също голямо забавяне при възлагане на три от обществените поръчки по ключови дейности от проекта, при две от които това се дължи на пороци в документацията и процедурата по възлагането им.

Ще бъде инициирано също създаването на екип за изпълнение на проекта по апелативни райони, като се включат в него 10 съдии, 5 прокурори и 5 IT-специалисти. Необходимостта от подобно изменение се мотивира с комплексния характер на проектните дейности и значимостта им за функционирането на съдебната система. Посочва се, че голяма част от тях са свързани с дейността на органите на съдебната власт по апелативни райони и значимостта им за функционирането на съдебната система. Разширяването на екипите за управление и за изпълнение на проекта ще допринесе за по-бързото, координирано и навременно изпълнение на неговите дейности. Предлаганите мерки са съгласувани с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд