Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Монтана за обръщане на внимание на Никола Венелинов Ставрев – прокурор в районната прокуратура

15 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед № 93/11.10.2017 г. на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Монтана, издадена по реда на чл. 327 от ЗСВ за обръщане на внимание на Никола Венелинов Ставрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана. Заповедта ще бъде приложена към кадрово дело на магистрата. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия на ВСС за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на прокурора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд