Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи заместник административни ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново, Окръжна прокуратура – Разград и Окръжна прокуратура – Плевен

15 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Таня Недкова Иванова – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

В предложението от административния ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново Огнян Басарболиев е посочено, че прокурор Иванова има над 28 години юридически стаж, от които 27 години в Прокуратурата на Република България. Тя е била прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица в периода 1990 г. – 1996 г., като от 1992 г. е изпълнявала длъжността административен ръководител. От 1998 г. до 2009 г. е била прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, след което и към настоящия момент е прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново. Прокурор Иванова многократно е награждавана от ВСС и Прокуратурата на Република България, отговаря за дейността на прокуратурата по наказателносъдебния надзор, притежава висока квалификация, ползва се с уважение и авторитет сред колегите си.

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Емилиян Димитров Грънчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Разград. В предложението от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Разград Тихомир Тодоров е посочено, че Емилиян Грънчаров има общ юридически стаж над 15 години, от които 14 години в системата на Прокуратурата на Република България. Бил е прокурор в Районна прокуратура – Русе от 2004 г. до 2016 г., когато е повишен в длъжност „прокурор в окръжна прокуратура“ и започва работа Окръжна прокуратура – гр. Разград. В предложението от административния ръководител е посочено, че прокурор Грънчаров притежава много добра правна подготовка и професионални умения, определен е за говорител на Окръжната прокуратура. Бил е и.ф. административен ръководител в прокуратурата от м. февруари 2017 г. до встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител, в който период е показал лидерски качества, организационни умения и способност за мотивация и сплотяване на колектива, ползва се с уважение и авторите сред колегите си и институциите, с които прокуратурата работи.

Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ във вр. с параграф 205, ал. 2 ат ПЗР ЗИД ЗСВ, Иво Николаев Йолов от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен и назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Николай Валентинов Пачевски – прокурор в окръжната прокуратура. В предложението от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен Ваня Савова е посочено, че прокурор Пачевски има над 16 години юридически стаж изцяло в системата на прокуратурата. От 2002 г. до настоящия момент е заемал последователно всички длъжности в районна и окръжна прокуратура – Плевен, вкл. заместник на административния ръководител. Той притежава много добра теоретична и подготовка, умее да преодолява и разрешава възникнали проблемни ситуации, съпричастен е към проблемите на колегите си и се ползва с тяхното уважение. Със заповед на главния прокурор на Република България е поощрен с отличие „Служебна благодарност и грамота“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд