Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение възражението на Петър Петров – административен ръководител на Районна прокуратура – Дулово и не го допусна до участие в конкурса за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Силистра

15 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС със 7 гласа „за“ и 2 „против“ остави без уважение възражението от Петър Христов Петров – административен ръководител на Районна прокуратура – Дулово и не го допусна до участие в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Силистра.

Прокурор Петров оспорва решението на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия по протокол №32/31.10.2017 г., с което не е допуснат до участие в конкурса за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Силистра. В мотивите на комисията е посочено, че кандидатура на прокурор Петров не отговаря на изискването на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България, съгласно която административните ръководители се назначават на длъжност за срок от пет години с право на повторно избиране. Според комисията нормата касае заемането на длъжността „административен ръководител“ не само в един и същ орган на съдебната власт, а такава заемана в целия професионален път на магистрата.

Прокурор Петров е назначен за втори пореден мандат административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дулово с решение по протокол № 48/30.10.2014 г. на ВСС, на която длъжност е встъпил на 11.11.2014 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд