Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС проведе предварително атестиране на трима прокурори и повиши на място в по-горен ранг петима магистрати

15 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на трима прокурори, двама от които бяха възразили срещу изготвените им комплексни оценки и повиши на място в по-горен ранг трима прокурори и двама следователи.

След проведено гласуване Прокурорската колегия не проведе изслушване на Александър Цанков Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Карлово във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за предварително атестиране. На основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Колегията изслуша Велислава Владимирова Патринска – прокурор в Районна прокуратура – Бяла, която е депозирала възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за предварително атестиране.

Прокурорската колегия остави без уважение възраженията на двамата магистрати срещу изготвените им комплексни оценки и проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на магистратите, като прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, както следва:

  • Комплексна оценка от атестирането „много добра“ на Александър Цанков Михайлов – прокурор в Районна прокуратура Карлово и
  • -Комплексна оценка от атестирането „добра“ на Велислава Владимирова Патринска – прокурор в Районна прокуратура – Бяла.

Колегията прие комплексна оценка „много добра“ на Николай Стоянов Николов – прокурор в Софийска районна прокуратура.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд