Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България

15 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България, с оглед разпоредбата на чл. 342, ал. 1 ЗСВ, като в срок до 29.11.2017 г. членове на Прокурорската колегия  трябва да изразят становище.

Действащият Правилник е приет от ВСС и обн. В ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 26.07.2016 г.

Изготвеният проект е придружен с мотиви, в които подробно са изложени доводи, касаещи предложените изменения и допълнения, във връзка с принципното решение за оптимизиране на съдебната карта на районните прокуратури (Решение по Протокол № 18/26.04.2017 г. на Прокурорската колегия).

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд