Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Председателят на ВАС получи „Плакет на ВСС” по повод приключване на мандата му

16 ноември 2017 година

Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев връчи от името на Пленума на Висшия съдебен съвет „Плакет на ВСС” на председателя на Върховния административен съд г-н Георги Колев. Днес, бе последното заседание на Пленума, в което участва Георги Колев преди официалното встъпване в длъжност на новоизбрания председател на съда на 22.11.2017 г.

В обръщението си г-н Магдалинчев изказа благодарност към г-н Колев за усилията, работата и активната му дейност за подобряване работата на Висшия съдебен съвет. От името на членовете на ВСС бяха отправени пожелания за успех, запазване на твърдостта при отстояване на лични и професионални позиции, за успешна бъдеща реализация.

Председателят на Върховния административен съд изказа благодарност и заяви, че членовете на състава се сменят, но не и целите и задачите пред ВСС, които са подобряване нивото на правосъдието. Георги Колев изрази увереност, че членовете на ВСС ще постигнат резултати там, където предишните състави не са успели. Той им пожела успешно реализиране на поставените задачи, лична удовлетвореност от резултатите на своята дейност и от това, че са станали част от Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд