Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи приемането на Акта от последното заседание на Гражданския съвет към ВСС до приемане на Наредбата за статута на Съвета по партньорство

16 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи приемането на Акт № 90/27.10.2017 г. на Гражданския съвет до приемане на Наредба за статута на Съвета по партньорство. С решение на Пленума по протокол № 31/05.10.2017 г. бе създадена Работна група за изготвяне на проект на Наредба за организацията и дейността на Съвета по партньорство по чл. 217, ал. 5 от ЗСВ.

Акт № 90  на Гражданския съвет е свързан с представяне на работа и състава на Гражданския съвет в периода на неговата 5-годишна дейност, обсъждане на възможността за приемственост между него и Съвета за партньорство към ВСС и декларирана готовност за взаимодействие със Съвета за партньорство, който предстои да бъде конституиран в изпълнение на чл. 217, ал. 5 от ЗСВ.

В Акта е посочена успешната дейност на Гражданския съвет в подкрепа и сътрудничество с ВСС пред членовете на работната група, създадена за изготвяне на Проект на Наредба за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС.

Гражданският съвет декларира своята готовност за взаимодействие със Съвета за партньорство, както и готовност да участва в работната група по изработването на Проекта на Наредба за организацията и дейността на Съвета за партньорство, с цел синхронизиране работата на двата Съвета.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд