Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри корекции по бюджета на ВКС и органи на съдебната власт

16 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди корекции на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г. в рамките на утвърдения бюджет на ВКС, както и даде съгласие за корекции на бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи. Извършена бе корекция на бюджета за 2017 г. на още 12 органи на съдебната власт в т.ч . за текущи и аварийни ремонти.

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт по различни параграфи, вкл. за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

Пленумът на ВСС не възрази да бъде извършен разход в рамките на бюджета на Върховен касационен съд за закупуване на звукозаписна  и озвучителна техника за оборудване на шест зали в Съдебната палата, извън лимитите, утвърдени с решение на Пленума по протокол № 19/27.04.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд