Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на председателя на Районен съд гр. Карлово, стопанисването на недвижим имот предоставен за нуждите на съда

16 ноември 2017 година

Пленумът на ВСС възложи на административния ръководител председател на Районен съд гр. Карлово, стопанисването на недвижим имот, предоставен безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на районния съд, за срок от 5 години. Имотът представлява втори етаж от сграда,

който поради отпаднала необходимост е отнет от Професионалната гимназия  „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, с решение на Министерски съвет № 578 от 06.10.2017 г.

С решението се допълва предходно решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/09.03.2017 г. в раздел „ I. Област Пловдив“, с което се възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Пловдив, във връзка с решение по протокол № 39/27.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд