Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет ще поиска от Изпълнителния директор на НАП информация изготвен ли е доклад за извършване на ревизии на съдии от Административен съд – Бургас и членове на семействата им

23 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно реши да поиска от Изпълнителния директор на НАП информация изготвен ли е доклад за извършване на ревизии на съдии от Административен съд – Бургас и членове на семействата им. Решението е във връзка с писмо от Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), с което е предоставен препис – извлечение по протокол от годишното отчетно събрание на АБАС по този въпрос.

Общото събрание е приело решение да се изпрати молба до ВСС, който да изиска информация от изпълнителния директор на НАП по въпроса има ли изпратен до него доклад от директор в ТД на НАП Бургас, в който се обсъжда дейността на Административен съд - Бургас по обжалвани актове на този директор, и в който се предлага да бъдат извършени данъчни ревизии на съдиите от административния съд, които са отменяли актове на приходната агенция, както и на членове на техните семейства. Становището на Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии е, че такъв доклад представлява намеса в независимостта на съдебната власт и е опит за нерегламентирани въздействия върху съдиите от Административен съд – Бургас.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд