ИНФОРМАЦИЯ
за органите на съдебната власт, заявили участие в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година

ОБЛАСТ ГРАД УЧИЛИЩЕ НАСТАВНИЦИ КООРДИНАТОРИ от РУО
АдмС ОС ОП РС РП
БЛАГОЕВГРАД Благоевград Седмо СУ "Кузман Шапкарев" гр. Благоевград, Благоевградска професионална гимназия; СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"; НХГ "Св. Св. Кирил и Методий".   Катя Бельова - председател на ОС - Благоевград тел.: (073) 889 840 прокурор Ивайло Филипов тел.: (073) 8280 101 съдия Вера Коева тел.: (073) 882 739 Анита Димова - зам.-административен ръководител - зам.-районен прокурор тел.: (073) 8280 114 Екатерина Текерска - старши експерт по ОНГОР тел.: (073) 88 61 01; 0894 509 210
Езикова гимназия "Академик Людмил Стоянов" - Благоевград ПМГ "Академик Сергей Корольов" - Благоевград Марияна Мицева тел.: (073) 872 684        
Гоце Делчев СУ "Никола Йонков Вапцаров" с. Хаджидимово, СУ "Христо Ботев" с. Вълкосел       Магдалена Жбантова-Стефанова - председател тел.: (0751) 60 181  
Разлог Професионална гимназия по транспорт гр. Разлог         Катерина Коцакова - адм.секретар, тел. 0747 80 103
БУРГАС Айтос СУ "Христо Ботев" гр. Айтос       Христина Стоилова - административен секретар тел.: (0558) 22 390 и Валентина Дарачева - съдебен деловодител   Деян Божинов - старши експерт по ОНГОР тел.: 0879 006 114
Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" ПГЧЕ "Васил Левски" ПГСАГ "Кольо Фичето" НЕГ "Гьоте" АЕГ "Гео Милев"   Соня Игнатова - експерт "ВО" тел.: (056) 897 400 Красимира Георгиева Кателиева - и.ф. административен ръководител и Нели Ковачева - съдебен администратор тел.: (056) 871 820 Стиляна Михайлова - съдебен администратор тел.: (056) 878 844 прокурор Гинка Чинова тел.: (056) 878 502
ПГРЕ "Г.С. Раковски" гр. Бургас Росица Амелева -eксперт "Връзки с обществеността" тел.: (056) 810 490        
Карнобат СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Карнобат       Невена Маврова - административен секретар Соня Христова тел.: (0559) 25 915  
Несебър СУ "Любен Каравелов" гр. Несебър          
ВАРНА Варна ПГИ "Д-р Иван Богоров" гр. Варна за ОП - Варна, Втора ПГ "Д-р "Петър Берон" - Варна, Трета ПМГ "Акад. Методий Попов" СУ "Димчо Дебелянов" ПГТ "Д-р Асен Златаров"     Радослав Лазаров - зам.-окръжен прокурор тел.: (052) 617 920 Стела Янкова - експерт "ВО" тел.: (052) 612 205 прокурор Жаклин Кехецикян тел.: (052) 699 529 Ирена Радева - началник на отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" тел.: 0884 404 378
Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски" Жана Андреева - експерт "ВО" тел.: (052) 712 805        
Девня СУ "Васил Левски" гр. Девня и СУ "Никола Вапцаров" гр. Девня       Димо Цолов - и.ф. Председател, Елена Караколева - административен секретар тел.: (0519) 92 737  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново СУ "Емилиян Станев" гр. Велико Търново за ОС и ОП - Велико Търново Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" гр. Велико Търново за РС - В. Търново   Ивелина Солакова - зам.-председател и Калина Георгиева - съдебен администратор тел.: (062) 615 889 Мая Йорданова - съдебен администратор тел.: (062) 600 548 съдия Р. Балджиев и В. Филева - съдебен администратор тел.: (062) 60 30 53   Боянка Маринова Димитрова - старши експерт по ОНГОР тел.: (062) 616 329; 0879 252 819
ЧПГ Американски колеж Аркус, гр. Велико Търново Стела Тошкова - съдебен помощник тел.: (062) 600 462        
Горна Оряховица СУ "Георги Измирлиев" гр. Горна Оряховица       Павлина Тонева - председател и Марийка Стефанова - съдебен администратор тел.: (0618) 61 911 прокурор Тодор Баланов тел.: (0618) 60 088
Елена, Златарица СУ "Иван Момчилов" гр. Елена и СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Златарица       Пейо Приходков - председател тел.: (06151) 6252  
Павликени СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени       Радка Цариградска - председател тел.: (0610) 515 62 "прокурор Атанас Филипов тел.: (0610) 531 97"
Свищов СУ "Димитър Благоев"       Пенка Йорданова - председател тел.: (0631) 6-02-93  
ВИДИН Видин ППМГ "Екзарх Антим I" гр. Видин СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и СУ "Цар Симеон Велики" гр. Видин         Ваня Ненкова - районен прокурор тел.: (094) 601 058 Владко Вълчев - старши експерт по ОНГОР тел.: 0895 668 075
Белоградчик СУ "Христо Ботев" гр. Белоградчик          
Кула СУ "Васил Левски" гр. Кула       Петър Живков - председател тел.: (0938) 33 149  
ВРАЦА Враца СУ "Христо Ботев" гр. Враца и СУ "В. Кънчов" гр. Враца   съдия Петя Вълчева тел.: (092) 682181 прокурор Цветелин Радойнов тел.: (092) 625 049     Румяна Цветкова - старши експерт по ОНГОР тел.: 0894 385 019
СУ "Козма Тричков", ПЕГ "Екзарх Йосиф"       съдия Вероника Бозова и съдия Иван Иванов тел.: (092) 682146 прокурор Иван Иванов и мл. Прокурор Валентина Пенчовска тел.: (092) 620474
СУ "Козма Тричков" гр. Враца, ПЕГ "Йоан Екзарх" гр. Враца, СУ "Христо Ботев" гр. Враца, СУ "Васил Кънчов" гр. Враца Мирослав Любомиров - експерт "ВО" тел.: (092) 666 020        
Мездра СУ "Иван Вазов" гр. Мездра, СУ "Св. Климент Охридски" с. Зверино       Иванка Кожухарова - председател тел.: (0910) 9 21 67  
Оряхово СУ "Христо Ботев" гр. Оряхово          
Бяла Слатина СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина, ПАГ "Н. Вапцаров" гр. Бяла Слатина и ПГТ "К. Петров" с. Борован          
Козлодуй СУ "Христо Ботев" гр. Козлодуй       съдия Жаклин Димитрова, тел. 0878 646 901  
ГАБРОВО Габрово Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов" и Национална Априловска гимназия гр. Габрово   Стела Цонева - експерт "ВО" тел.: (066) 811 101       Деян Дойнов - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия тел.: (066) 805 386; 0879 406 811
Дряново СУ "Максим Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов" гр. Дряново          
Севлиево СУ "Васил Левски" и ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" гр. Севлиево       съдия Станислав Цветков тел.: (0675) 3096  
Трявна СУ "Петко Рачев Славейков" гр. Трявна       Боряна Казасова - съдия по вписванията тел.: (0677) 62590 и Радомира Ковачева - държавен съдебен изпълнител тел.: (0677) 62396 Борислав Борисов - районен прокурор тел.: (0677) 63549
ДОБРИЧ Генерал Тошево ПГЗ "Тодор Рачински" и СУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Ген. Тошево       съдия Росен Минков Стоянов, съдия Динко Минчев Динков, съдия Петър Атанасов Петров, Димо Георгиев Водкаджиев - системен администратор и Божанка Томова - административен секретар тел.: 0883 265 103   Светлана Василева - старши експерт по ОНГОР тел.: 0879 561 354
Добрич СУ "Димитър Талев" и СУ "П. Р. Славейков" гр. Добрич за ОС - Добрич СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Добрич за ОП - Добрич Професионална гимназия по туризъм "П. К. Яворов" и СУ "Любен Каравелов" гр. Добрич, за РС - Добрич   Емилия Укова - експерт "ВО" тел.: (058) 601 480 Н. Василева - съдебен администратор тел.: (058) 600 565 Албена Димитрова - съдебен администратор тел.: (058) 652092  
ЕГ "Гео Милев" гр. Добрич СУ "Св. Кл. Охридски" гр. Добрич Павлинка Иванова - съдебен администратор тел.: (058) 622 688        
Балчик         Ивелина Велчева - председател тел.: (0579) 72620; 0888 973 616 Тодор Димов - районен прокурор тел.: (0579) 76930; 0889 454 478
КЪРДЖАЛИ Кърджали ЕГ "Христо Ботев"; СУ "П. Р. Славейков" гр. Кърджали       съдия Дарина Василева Байданова тел.: (0361) 65 190   Даниела Апостолова - старши експерт по обществени науки и гражданско образование тел.: 0879 129 429
ЕГ "Христо Ботев" и СУ "Отец Паисий" гр. Кърджали , ПГ по икономика "Алеко Константинов" гр. Кърджали         Гергана Колева - районен прокурор тел.: (0361) 21 313 прокурор Петър Петров тел.: (0361) 21 309 и прокурор Васви Юсеинов
КЮСТЕНДИЛ Дупница Профилирана гимназия "Христо Ботев" гр. Дупница         Янита Зотева - съдебен архивар тел.: 0879 80 72 45 Анелия Стоянова - старши експерт по ОСО тел.: 0879 992 914
Кюстендил ЕГ "Д-р Петър Берон", ПГИМ "Йордан Захариев" и МПГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил   мл. Съдия Мария Антова тел.: (078) 55 04 58; 0898 732 401 прокурор Мариана Сиракова тел.: 0882 887 431; 0888 758 254 съдия Елисавета Деянчева тел.: (078) 550784  
ЕГ "Д-р Петър Берон", ПГИМ "Йордан Захариев" и МПГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил         Ивайло Илиев - районен прокурор Албена Разсолкова - зам.-районен прокурор Галина Димитрова - зам.-районен прокурор мл. прокурор Георги Вълканов мл. прокурор Диляна Барбутова тел.: (078) 55-09-60
Природо-математическа гимназия гр. Кюстендил Гергана Маринова - съдебен администратор тел.: (078) 551 962        
ЛОВЕЧ Ловеч ПЕГ "Екзарх Йосиф I" гр. Ловеч ПГМЕТ гр. Ловеч ЦПЛР Ученическо общежитие - гр. Ловеч     прокурор Кирил Петров тел.: (068) 68 98 98     Стоянка Цанова - ОНГОР тел.: 0886 868 783
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" гр. Ловеч Профилирана природо-математическа гимназия гр. Ловеч Габриела Христова тел.: (068) 601 344        
Тетевен СУ "Георги Бенковски" гр. Тетевен       съдия Искра Максимова тел.: (0678) 542 84  
Троян СУ "Васил Левски" гр. Троян          
МОНТАНА Лом СУ "Димитър Маринов" гр. Лом       Албена Миронова - и.ф. председател тел.: (0971) 68 101 Росен Станев - районен прокурор тел.: (0971) 66 902 Красимира Иванова - старши експерт по ОНГОР тел.: 0894 472 629
Берковица Гимназия "Д-р Иван Панов" и Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица       Юлита Георгиева - председател тел.: (0953) 89 800  
Монтана ПГПЧЕ "Петър Богдан" и ФСПГ "Васил Левски" гр. Монтана ПМПГ "Св. Климент Охридски" за ОС - Монтана   съдия Светла Станимирова тел.: (096) 395 101 прокурор Лилия Илиева тел.: (096) 395 191 съдия Иван Мичев тел.: (096)395160 ; прокурор Миглена Митрева тел.: (096) 395 186
ПАЗАРДЖИК Пазарджик Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик   Маринела Чавдарова - връзки с обществеността тел.: (034) 409 500 Аннонина Манова Анна Божкова   Ваня Апостолова - старши експерт по ОНГОР тел.: 0876 330 118
Профилирана математическа гимназия "Константин Величков" гр. Пазарджик Гергана Стойнова - съдебен администратор тел.: (034) 407 211        
ПЕРНИК Брезник СУ "Васил Левски" гр. Брезник       съдия Веселин Хайдушки - председател и съдия Роман Николов тел.: (0777) 98 684   Росица Станкова Борисова тел.: (076) 604 830; 0895 599 403
Перник ГПЧЕ "Симеон Радев" гр. Перник за ОС, РС, ОП и РП - Перник   Елена Николова - административен ръководител тел.: (076) 60 44 41 и.ф. административен ръководител Анита Джамалова тел.: (076) 647 013 Михаил Алексов - административен ръководител тел.: (076) 647-501 А. Алексиева - административен ръководител тел.: (076)64 70 94
СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" гр.Перник Петя Илчева - съдебен администратор тел.: (076) 686 333        
Радомир СУ "Св. Св. Кирил и Методий" ПГТ "Юрий Гагарин" ТПГ "Н. Й. Вапцаров" ОУ "Христо Смирненски" гр. Радомир       Мариана Вучева - административен секретар тел. (0777) 84020  
Трън СУ "Гео Милев" гр. Трън       Петър Симеонов - и.ф. административен ръководител тел.: (0777) 98 652 Красимир Първанов - районен прокурор тел.:
ПЛЕВЕН Плевен ПГПЧЕ гр. Плевен МГ "Гео Милев" гр. Плевен СУ "П. К. Яворов" гр. Плевен СУ "Стоян Заимов" гр. Плевен   Ина Минкова - експерт "ВО" тел.: (064) 892 913       Кремена Христова Пъшева - старши експерт по ОНГОР тел.: (064) 800 206; 0878 451 104
ДФСГ "Интелект" - гр. Плевен Диян Добрев - съдебен администратор тел.: (064) 899 911        
Левски СУ "Крум Попов" гр. Левски       Палмира Атанасова - председател тел.: (0650) 82 296  
Никопол СУ "Христо Ботев" гр. Никопол и СУ "Христо Смирненски" - гр. Гулянци       Силвия Боянова тел.: (064) 889 159 Дарина Фердинандова - админидтративен секретар тел.: (064) 889 153
Червен бряг СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг       Силвия Йотова административен секретар и Ценка Данчева - съдебен деловодител тел.: (0659) 93 009  
ПЛОВДИВ Военен съд - Пловдив Национална търговска гимназия гр. Пловдив Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери" гр. Пловдив ПГИ "Карл Маркс" гр. Смолян ППМГ "Васил Левски" гр. Смолян   старши лейтенант Даниел Луков - военен съдия тел.: (032) 621 242       Антоанета Кръстанова - старши експерт по ОНГОР тел.: 0889 404 633
Карлово СУ "Васил Левски" гр. Карлово       съдия Дарина Попова тел.: (0335) 945 16  
Пловдив ХГ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Пловдив за ОС и ОП - Пловдив ПГАСГ "Арх. Камен Петков" гр. Пловдив за РС и РП - Пловдив   съдия Веселина Печилкова тел.: (032) 656 201 Галина Андреева-Минчева - зам.-окръжен прокурор тел.: (032) 600 434 районен съдия Доника Сиракова тел. (032) 656 362 Румяна Зайкова-Калеева - зам.-районен прокурор тел.: (032) 600 341
РАЗГРАД Кубрат СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат       Албена Великова - председател тел.: (0848) 7 21 10   Спаска Маринова - ОНГОР тел.: (084) 61 11 12; 0878 684 325
Разград ПГИ „Робер Шуман“; НПТГ "Шандор Петьофи"; ПГХТБТ "Мария Кюри"; ПГССХВТ "Ангел Кънчев"; ПГТС "Христо Смирненски"; ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф"; ППМГ "Акад. Никола Обрешков"; ПГО "Ст. Н. Спасо-Еленина" съдия Ива Ковалакова-Стоева тел.: (084) 612 177 и съдияТаня Дамянова - зам.-председател тел.: (084) 612 177        
Исперих ПГСС Хан Аспарух" гр. Исперих и ПГ "Васил Левски" гр. Исперих          
РУСЕ Русе СУ "Христо Ботев" гр. Русе, ПГИУ "Елиас Канети" - Русе ПАГ "Гео Милев" - Русе ПМГ "Баба Тонка" - Русе Ваня Янева - експерт "връзки с обществеността" тел.: (082) 511 625 Лилия Ненова - експерт "ВО" тел.: (082) 881 273   районен съдия Велизар Бойчев тел.: (082) 825 430   Петя Лазарова - старши експерт по ОНГОР тел.: (082) 834 533; 0884 139 568
Бяла СУ "Панайот Волов" гр. Бяла       Галена Дякова - председател тел.: (0817) 71120  
СИЛИСТРА Дулово СУ "Васил Левски" гр. Дулово СУ "Йордан Йовков" с. Окорш, община Дулово           Ивелина Петрова - старши експерт по ОНГОР тел.: 0894 419 555
Тутракан СУ "Христо Ботев" и СУ "Йордан Йовков" гр. Тутракан       Владимир Легарски - председател, съдия Спас Стефанов и съдия Георги Георгиев  
Силистра ЕГ "Пейо Яворов" гр. Силистра и СУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Силистра   Владимир Добрев тел.: (086) 816 601 Мюхран Ниазиева - следовател тел. : (086) 817 172 съдия Силвина Йовчева тел.: (086) 816 502  
СЛИВЕН Сливен ПМГ "Добри Чинтулов" гр. Сливен, ПГПЗЕ "Захари Стоянов" и ПХГ "Дамян Дамянов" гр. Сливен   съдия Христина Марева тел.: (044)616-404;       Кристиана Добромирова Добрева-Станкова - старши експерт по ОНГОР тел.: (044) 611 006; 0879 600 344
Христина Марева - съдия в Окръжен съд - Сливен тел.: (044) 616 404        
СМОЛЯН Девин, Доспат, Борино СУ "Христо Ботев" гр. Девин, СУ "Никола Вапцаров" с. Борино и СУ "Димитър Благоев" гр. Доспат       съдия Илияна Ферева-Зелева - председател на РС - Девин тел.: (03041) 27 09   Никола Запрянов - старши експерт по ОНГОР тел.: 0879 959 578
Златоград СУ "Антим I" гр. Златоград          
Мадан СУ "Отец Паисий" гр. Мадан и ПГ "Васил Димитров" гр. Мадан       Димитър Стратиев - председател тел.: (0308) 22 117  
Смолян ЕГ Иван Вазов" гр. Смолян     Тодор Деянов - окръжен прокурор тел.: (0301) 670 02 Петър Маргаритов - председател тел.: (0301) 60 451 Георги Кърпаров - районен прокурор тел.: (0301) 670 12
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смолян съдия Игнат Колчев - председател тел.: (0301) 814 20        
Чепеларе ПГСГСТ "Н. Й. Вапцаров" гр. Чепеларе и СУ "Васил Дечев" гр. Чепеларе       съдия Славка Кабасанова - председател тел.: (03051) 21 27  
СОФИЯ-ГРАД София СРП 30 СУ "Братя Миладинови" София 128 СУ "Алберт Айнщайн"         прокурор Ралица Първанова тел.: (02) 907 90 15 Д-р Мая Митренцева - старши експерт ОНГОР тел.: (02) 935 6097
София СГП 91 Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов"     прокурор Станислав Стойков тел.: (02) 9119 704    
АдмС - София 73 СУ "Владислав Граматик" (Втора немска гимназия); ЧЕСУ "Дорис Тенеди" и 91 Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" Анна Зоксимова тел. (02) 42 15 737        
СОФИЯ-ОБЛАСТ ОП - София СУ "Д-р Петър Берон" гр. Костинброд           Магдалена Ананиева - старши експерт по БЕЛ тел.: 0893 445 797
Пирдоп СУ "Саво Ц. Савов" гр. Пирдоп и Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Челопеч" ЕООД ПГТХТ "Никола Димов" гр. Пирдоп ПГМЕТ - гр. Пирдоп; СУ "Св. Паисий Хилендарски" - Златица; АТПГ - Златица       Пенка Николова Филчева - административен секретар тел.: (07181) 59 70  
СТАРА ЗАГОРА Казанлък ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък       Радослава Маждракова - председател тел.: (0431) 63834   Мария Цоловска - старши експерт по ОНГОР тел.: 0878 491 368
Раднево СУ "Гео Милев" гр. Раднево и Второ ОУ "Паисий Хилендарски" гр. Раднево       Йовка Митева - съдебен деловодител тел.: (0417) 834 33  
Стара Загора ППМГ "Гео Милев" гр. Стара Загора   съдия Ива Стефанова тел.: (042) 220 220 прокурор Ваня Меранзова Керанова-Рубакова тел.: (042) 696 919    
ГПЧЕ "Ромен Ролан" и ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загора       Кина Вълчева тел.: (042) 900 803  
ГПЧЕ "Ромен Ролан" - гр. Стара Загора Ивелина Колева - съдебен администратор тел. : (042) 651 040        
Чирпан СУ "П. К. Яворов" гр. Чирпан       Мария Ташева - главен счетоводител тел.: (0416) 925 92 прокурор Надежда Банова тел.: (0416) 941 44
ТЪРГОВИЩЕ Омуртаг ПГ "Симеон Велчев" гр. Омуртаг         М. Александров - районен прокурор тел.: (0605) 625 16 Петя Атанасова - старши експерт по ОНГОР тел.: 0894 679 115
Попово Хуманитарна гимназия "Христо Ботев" гр. Попово          
Търговище II СУ "Проф. Никола Маринов" гр. Търговище и Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" гр. Търговище   съдия Татяна Даскалова тел.: (0601) 6-24-10      
Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище Стефан Любчев Василев тел.: (0601) 622 68        
ХАСКОВО Димитровград ПМГ "Иван Вазов" гр. Димитровград           Красимира Георгиева Джисова-Илиева тел.: (038) 650 042; 0897 217 909
Свиленград СУ "Д-р Петър Берон" гр. Свиленград и Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" гр. Свиленград       съдия Живка Петрова - председател тел.: (0379) 706 00 Мария Кирилова - и.ф. районен прокурор тел.: (0379) 719 37
Хасково Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II" гр. Хасково   съдия Стратимир Димитров тел.: (038) 60 18 44 Дарина Славова - зам.-окръжен прокурор тел.: (038) 624 297 съдия Даниела Николова - зам.-председател тел.: (038) 601 902 Румен Сираков - районен прокурор тел.: (038) 664 581
Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" гр.Хасково Вася Петкова - съдебен администратор тел. : (038) 626 012        
ШУМЕН Нови Пазар СУ "Георги Ст. Раковски" гр. Каолиново; СУ "Цанко Б. Церковски" с. Никола Козлево; СУ "Хан Исперих" гр. Нови пазар; ПГ по химически технологии и дизайн "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Нови пазар       съдия Галина Николова тел.: (0537) 27 934   Николай Русев - старши експерт по ОНГОР тел.: (054) 801 816; 0878 950 189
Шумен СУ "Йоан Екзарх Български" гр. Шумен; СУ "Н.Й. Вапцаров" с. Венец, община Венец (само за ОС - Шумен)   Ивалина Иванова - съдебен администратор тел.: (054) 850 302 Анна Иванова тел.: (054) 874 632    
СУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен       Ростислава Георгиева - зам.-председател тел.: (054) 820 126  
ППМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен Владимир Георгиев - съдебен помощник тел.: (054) 800 791        
ЯМБОЛ Елхово ПГ "Св. Климент Охридски" гр. Елхово           Стойко Стойков - началник на отдел ОМДК тел.: 0894 443 713
Ямбол ПГ "Васил Левски" гр. Ямбол   Катя Няголова - експерт "ВО" тел.: (046) 688 896 Диляна Попадинова - прокурорски помощник тел.: (046) 662 610    
Математическа гимназия "Атанас Радев" гр. Ямбол       Яна Мечева - съдебен администратор тел.: (046) 688 872  
ПГ "Васил Левски" - Ямбол Жанета Трифонова - съдебен администратор тел.: (046) 663 169        

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд