ИНФОРМАЦИЯ
за органите на съдебната власт, заявили участие в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2020/2021 година

 

ОБЛАСТ ГРАД УЧИЛИЩЕ НАСТАВНИЦИ И ЛЕКТОРИ КООРДИНАТОРИ от РУО
      АдмС ОС ОП РС РП (ТО)  
БЛАГОЕВГРАД Благоевград 07 СОУ "Кузман Шапкарев" - гр. Благоевград  

 

 

наставник:

Ивайло Филипов - прокурор

лектор:

Станислав Арабаджиев - прокурор

 

лектори:

Петър Мандичев - прокурор

Вахиде Робова -

прокурор

Диляна Барбутова

 

Екатерина Текерска - Седмакова, ст. експерт  по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/509 210

tekerska@rio-blg.com

БУРГАС Айтос            

Валентина Камалиева, ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/006 117

vkamalieva@ruoburgas.org

Бургас

 

 

 

 

 

 
Карнобат            
Несебър            
ВАРНА Варна

СУ за хуманитални науки и изкуство "К. Преславски"

ВТГ "Г. Ст. Раковски"

 

наставници:

Диана Иванова - връзки с обществеността

 

лектори:

Марин Маринов - административен ръководител

Иваничка Славкова - съдия

Ралица Костадинова - съдия

Асен Попов - съдия

Яна Панева - съдия

Диана Стоянова - връзки с обществеността

Мирослава Славчева - съдебен администратор

 

 

     

Йорданка Христова – старши експерт по организация на средното образование

тел.: 0884/404 359

y.hristova@ruo-varna.bg

ЧСУ "Мечтатели"

VII СУ "Найден Геров"

   

наставник:

Росица Тонева - прокурор

лектори:

Росица Тонева - прокурор

Виолета Радева - прокурор

   
Девня

СУ "Васил Левски" - гр. Девня

СУ "Никола Вапцаров" - гр. Суворово

СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол

     

наставници:

Антони Николов - административен ръководител

Елена Караколева - административен секретар

 

лектори:

Антони Николов - административен ръководител

Димитър Василев - съдия;

Юлиан Николов - съдия;

Даниела Вълева - съдия

 

 

   
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново

СУ "Вела Благоева"

ЧПГ "Американски колеж - Аркус" ЕООД

 

 

наставник:

Мая Йорданова - съдебен администратор

 

лектори:

Илиан Благоев - прокурор

Людмил Маноилов - завеждащ Окръжен следствен отдел в  Окръжна прокуратура - Велико Търново

Теменужка Атанасова-Хаджитанева - следовател в Окръжен следствен отдел в  Окръжна прокуратура - Велико Търново

Мая Пенева - прокурорски помощник

 

   

д-р Боянка Димитрова, старши експерт по  обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/252 819

rio_dimitrova@yahoo.com

Горна Оряховица

 

 

     

 

 
Елена, Златарица

 

     

 

 
Павликени            
Свищов ПДТГ "Димитър Хадживасилев"       Районен съд - Свищов  
ВИДИН Видин

ПГ "Проф. д-р Асен Златаров"

СУ "Цар Симеон Велики"

 

наставник:

Илия Илиев - и. ф. административен ръководител

 

 

 

 

 

Владко Вълчев - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0895/668 075

v.valchev@rio-vidin.org

 

лектори:

Николай Витков - съдия

Нели Дончева - съдия

Биляна Панталеева - съдия

       
Кула СУ "Васил Левски"      

лектори:

Петър Живков - административен ръководител

Диана Дамянова - съдия

 
Белоградчик СУ "Христо Ботев"      

лектори:

Божидарка Йосифова - административен ръководител

 
ВРАЦА Враца  

 

       

Румяна Цветкова - ст.  експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/385 019

r_tsvetkova@abv.bg 

Оряхово          

 

ГАБРОВО Габрово

СУ "Отец Паисий"

СУ "Райчо Колев"

Национална Априловска гимназия

ПТГ "Д-р Н. Василиади"

ПГТ "Пенчо Семов"

 

       

лектори:

Тихомир Петков - заместник-административен ръководител на Районна прокуратура - Габрово, Териториално отделение - Севлиево

Маруса Димитрова - и. д. прокурор в Районна прокуратура - Габрово

Деян Дойнов - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел. 0878864713

doynov_rio@abv.bg

Севлиево

СУ "Васил Левски"

ПГМЕТ

         
Трявна              
ДОБРИЧ Балчик            

Светлана Василева, ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/561 354

riodobrich.vasileva@gmail.com

 

Генерал Тошево

 

         
Добрич

ПМГ "Иван Вазов"

ПГТ "П. Яворов"

     

лектори:

Любомир Генов - съдия

Павлина Паскалева - съдия

Деница Петкова - съдия

Албена Колева - съдия

Галя Митева - съдия

Соня Дженкова - съдия

 
КЪРДЖАЛИ

Кърджали.

СУ "П. Р. Славейков"      

наставник:

Дарина Байданова - съдия

лектори:

Здравка Запрянова - административен ръководител

Дарина Байданова - съдия

Вергиния Еланчева - съдия

Невена Калинова - съдия

Таня Цинова - съдебен администратор

 

Даниела Апостолова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел. 0879/129 429

rio.apostolowa@abv.bg

КЮСТЕНДИЛ

 

Кюстендил

 

 

ПМГ

ЕГ "Д-р Петър Берон"

СУ "Христо Ботев" - Сапарева Баня

 

лектори

Калин Василев - младши съдия

лектори:

Мария Сиракова - прокурор

лектори:

Св. Петров - съдия

 

Гергана Паргова, ст. експерт

по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0884/229 852;

g.pargova@abv.bg

Дупница ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"      

лектори:

Иван Димитров - съдия

Ели Скоклева - съдия

лектори:

Галина Димитрова - прокурор в ТО - Дупница към Районна прокуратура Кюстендил

ЛОВЕЧ Ловеч            

Стоянка Цанова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0886/868 783

s.canova@abv.bg

Тетевен

СУ "Георги Бенковски"

НПГГСД "Сава Младенов"

     

лектори:

Марио Стоянов

Ани Георгиева

лектори:

Вена Стефанова

Троян            
МОНТАНА Берковица          

 

Красимира Иванова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/472 629

rio_kr.ivanova@mail.bg

Монтана

 

 

 

 

 

 

ПАЗАРДЖИК Пазарджик ПГИМ  

наставник:

Маринела Чавдарова - връзки с обществеността

лектори:

Ирина Джунева

Мариана Димитрова

 

      Ваня Апостолова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0876330118

vanyaapostolova_pz@abv.bg

v.apostolova@riopz.com

ПЕРНИК Перник      

 

 

 

Росица Борисова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0898/884 671

milena_rio@abv.bg

 

Радомир

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ГПГ "Н. Й. Вапцаров"

ПГТ "Юрий Гагарин"

ОУ "Христо Смирненски"

     

наставник:

Мариана Вучева - административен секратар

лектори:

Антон Игнатов - съдия;

 

 
Трън              
ПЛЕВЕН Плевен

 

 

 

     

Калинка Кирилова - ст. експерт по по приобщаващо  образование

тел.: 0879/539 018

r.nencheva@ruopleven.com 

Левски            
Никопол            
Червен бряг        

 

 
ПЛОВДИВ          

 

 

Антоанета Кръстанова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религии

тел.: 0889/404 633

a.krastanova@ruoplovdiv.com

РАЗГРАД Разград

ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф"

ПГТС "Христо Смирненски"

СУ "Христо Ботев"

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Самуил

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Ясеновец

   

лектори:

Иляна Банчева - връзки с обществеността

лектори:

Нели Генчева - административен ръководител

Николай Борисов - съдия

лектори:

Емилиян Грънчаров - заместник на административния ръководител

Десимира Недкова - прокурор

Спаска Маринова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0878/684 325

тел.: spaska.marinova.rio@gmail.com

 

Исперих        

 

 
Кубрат            
РУСЕ Русе

МГ "Баба Тонка"

ПГИУ "Елиас Канети"

 

наставник:

Светлана Енчева - служител "Връзки с обществеността"

лектори:

Аглика Гавраилова - съдия

Александър Иванов - съдия

Антоанета Атанасова - съдия

Николинка Чокоева - съдия

Татяна Черкезова - съдия

Палма Тараланска - съдия

Росица Радославова - съдия

     

Петя Лазарова - старши експерт по обществени науки, гражданко образование и религия

тел.: 0884/139 568

СИЛИСТРА Дулово

 

     

 

 

Ивелина Петрова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/419 555

rio_silistra_history@mbox.contact.bg

Тутракан        

 

 
Силистра

 

 

       
СЛИВЕН Сливен            

Кристина Станкова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879600344

kristiana.stankova@gmail.com

 

СМОЛЯН Девин, Доспат, Борино

СУ "Христо Ботев" - гр. Девин

СУ "Димитър Благоев" - гр. Доспат

СУ "Никола Вапцаров" - с. Борино

 

     

лектори:

Илияна Ферева-Зелева - административен ръководител

Елка Хаджиева - съдия

 

Мая Стоилкова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/959 576

m.stoilkova@ruo-smolyan.org

 

Златоград            
Мадан

ПГ "Васил Димитров"

СУ "Отец Паисий"

     

наставник:

Албена Кехайова - държаве

 
Смолян  

 

 

 

 

 

Чепеларе            
СОФИЯ-ГРАД  

 

         

д-р Мая Митренцева - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879959576

rio_mmitrenceva@abv.bg

НГДЕК "Св. Константин - Кирил Философ"

30 СУ "Братя Миладинови"

Софийски военен съд

наставник и лектор:

Лидия Евлогиева - съдия

32 СУЧИЕ "Св. Климент Охридски"

Първа английска езикова гимназия

127 СУ "Иван Денкоглу"

157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"

7 СУ "Свети седмочисленици"

51 СУ "Елисавета Багряна"

– ФЕГ "Алфонсе дьо Ламартин"

91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов"

133 СУ "А. С. Пушкин"

Военно-апелативна прокуратура - София

лектори:

полк. Елин Алексов - административен ръководител - военно-апелативен прокурор

полк. Момчил Бенчев - прокурор

полк. Стоян Лазаров - заместник военно-окръжен прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София

полк. Явор Бояджиев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура - София

СОФИЯ-ОБЛАСТ Етрополе

 

   

 

 

 

Мирослав Братоев – ст. експерт обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0893/445 798

rio_sfo_m.bratoev@abv.bg

Пирдоп

 

     

 

 
                 
СТАРА ЗАГОРА Казанлък          

 

Мария Цоловска - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0878/491 368

tsolovska_riosz@abv.bg

Раднево            
Стара Загора ПМГ "Гео Милев"    

наставник:

Ваня Меранзова - прокурор

лектори:

Ваня Меранзова - прокурор

Митко Игнатов - прокурор

Вероника Караколева - прокурор

Радостин Рахнев - прокурор

 

   
Чирпан            
ТЪРГОВИЩЕ Търговище

Първо СОУ "Свети Седочисленици"

Второ СУ "Проф. Никола Маринов"

лектор:

Росица Цветкова

       

Мария Вълчева, ст. експерт по организация на средното образование

тел.: 0894/679 123

no6a@abv.bg

ХАСКОВО Димитровград            

Красимира Джисова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0897/217 909

dzisova@abv.bg

Свиленград

СУ "Д-р Петър Берон"

ПГССИ "Христо Ботев"

       

наставник:

Мария Кирилова - заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Хасково

 лектори:

Стефка Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково

Десислава Садова - младши прокурор в Районна прокуратура - Хасково

Хасково            
ШУМЕН Нови Пазар

 

     

 

 

Николай Русев - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0878/950 189

n.rusev.ruo@gmail.com

Шумен

 

     

 

 
 

 

       
Велики  Преслав            
ЯМБОЛ Ямбол  

 

 

 

   

Анна Грозданова, ст. експерт по ЧЕМЕ (чужд език и майчин език)

тел.: 0894/443 718

rio_a.grozdanova@yambollan.com

 

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2018/2019 година

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд