ИНФОРМАЦИЯ
за органите на съдебната власт, заявили участие в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2019/2020 година

 

ОБЛАСТ ГРАД УЧИЛИЩЕ НАСТАВНИЦИ КООРДИНАТОРИ от РУО
      АдмС ОС ОП РС РП  
БЛАГОЕВГРАД Благоевград Седмо СОУ "Кузман Шапкарев"  

Наставник:

Катя Бельова - председател

      Екатерина Текерска - тел.: 0894509210
Гоце Делчев              
Разлог              
БУРГАС Айтос             Деян Божинов - старши експерт по ОСО, тел.: 0879006114
Бургас

ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

НЕГ "Гьоте"

АЕГ "Гео Милев"

ПГРЕ "Георги С. Раковски"

ОУ "В. Априлов"

ОУ "Александър Г. Коджакафалията"

 

Наставници:

Соня Игнатова - експерт "Връзки с обществеността" в Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас

Сати Папазян - съдебен администратор в Окръжен съд - Бургас

Лектори:

Росица Темелкова - председател

Даниел Марков - съдия

Симеон Михов - съдия

Таня Русева-Маркова-съдия

Светлин Иванов - съдия

Десислава Щерева - съдия

Радостина Калиманова - съдия

Пламена Георгиева-Върбанова - съдия

 

 

 

 

Наставници:

Соня Игнатова - експерт "Връзки с обществеността" в Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас

Стиляна Михайлова - съдебен администратор в Районен  съд- Бургас

Лектори:

Мая Стефанова - съдия

Стоян Мутафчиев - съдия

Анатоли Бобоков - съдия

Станимира Иванова - съдия

Мартин Баев - съдия

Магдалена Маринова - съдия

Николай Гемеджиев (командирован от Районен съд - Айтос) - съдия

   
Карнобат              
Несебър              
ВАРНА Варна Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"       Стела Янкова - експерт "Връзки с обществеността"   Ирена Радева - началник на отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", тел.: 0844404378
Девня              
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ЧПГ "Американски колеж - Аркус"

Наставник:

Стела Тошкова - съдебен помощник 

Лектори:

Диана Костова - съдия

Ивелина Янева - съдия

        Боянка Димитрова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0620 616 329
  Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов"      

Лектори:

Владимир Балджиев - съдия

Пенко Цанков - съдия

Милена Алексиева - съдия

Георги Георгиев - съдия

Димитър Кръстев - съдия

Ваня Филева - съдебен администратор

 

 

   
Горна Оряховица              
Елена, Златарица

СУ "Иван Момчилов" - гр. Елена

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Златарица

     

Лектори:

Пейо Приходков - председател

Искра Вараджакова - съдия

   
Павликени              
Свищов Професионална гимназия "Алеко Константинов"       Районен съд - Свищов    
ВИДИН Видин             Владко Вълчев - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0895668075
Кула СУ "Васил Левски"      

Наставник:

Петър Живков - председател

Лектор:

Дияна Дамянова-Цанкова - съдия

 

   
ВРАЦА Враца             Румяна Цветкова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0894385019
Оряхово              
Козлодуй              
ГАБРОВО Габрово             Деян Дойнов - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел. 066 805 386
Севлиево              
Трявна              
ДОБРИЧ Генерал Тошево             Светлана Василева - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел. 0879561354
Добрич

СУ "Климент Охридски",

СУ "П. Р. Славейков",

СУ "Любен Каравелов" и

ЧПГТП "Райко Цончев"

Наставници:

Павлинка Иванова - съдебен администратор тел.: 058 622 688  и 

Веселина Сандева - съдебен секретар

Лектори:

Красимира Иванова - председател

Теодора Милева - зам.-председател

Нели Каменска - съдия

 

 

         
Балчик              
КЪРДЖАЛИ Кърджали             Даниела Апостолова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел. 0879129429
КЮСТЕНДИЛ Дупница             Анелия Стоянова - старши експерт по ОСО, тел.: 0879992914
Кюстендил              
ЛОВЕЧ Ловеч             Стоянка Цанова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0886868783
Тетевен              
Троян              
МОНТАНА Лом             Красимира Иванова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0894472629
Берковица              
Монтана              
ПАЗАРДЖИК Пазарджик             Ваня Апостолова
ПЕРНИК Брезник             Росица Борисова - тел.: 076 604 830
Перник              
Радомир              
Трън              
ПЛЕВЕН Плевен             Калинка Кирилова - старши експерт по ОСО, тел.: 064 841 276
Левски              
Никопол              
Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май"      

Наставник:

Ценка Данчева - съдебен деловодител, тел.: 0659 93 009,

Мария Борисова - съдебен архивар

Лектори:

Виолета Николова - съдия

Йохан Дженов - съдия

   
ПЛОВДИВ               Антоанета Кръстанова- старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религии, тел.: 0889404633
Карлово              
Първомай              
РАЗГРАД Разград             Спаска Маринова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, 0878684325
Исперих              
Кубрат              
РУСЕ Русе

ПГИУ "Елиас Канети"

АЕГ "Гео Милев"

СУПНЕ "Фридрих Шилер"

Административен съд - Русе         Петя Лазарова - старши експерт по обществени науки, гражданко образование и религия, тел.: 082 834 533
СИЛИСТРА Дулово

СУ "Васил Левски" - гр. Дулово

СУ "Йордан Йовков" - с. Окорш, общ. Дулово

     

Лектор:

Веселин Димитров - зам. председател

  Ивелина Петрова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0894419555
Тутракан        

 

   
Силистра              
СЛИВЕН Сливен             Кристина Добрева-Станкова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 044 611 006
СМОЛЯН Девин, Доспат, Борино

СУ "Христо Ботев" - гр. Девин

СУ "Никола Вапцаров" - с. Борино

СУ "Димитър Благоев" - гр. Доспат

     

Лектори:

Илияна Ферева-Зелева - председател 

Елка Хаджиева - съдия

Районна прокуратура Мая Стоилкова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0879959576
Златоград              
Мадан              
Смолян              
Чепеларе              
СОФИЯ-ГРАД               д-р Мая Митренцева - сгарши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 02 935 60 97
               
               
               
СОФИЯ-ОБЛАСТ Пирдоп              
Сливница              
СТАРА ЗАГОРА Казанлък             Мария Цоловска - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0878491368
Раднево              
Стара Загора              
Чирпан              
ТЪРГОВИЩЕ Търговище              
ХАСКОВО Димитровград             Красимира Джисова-Илиева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 038 650 042
Свиленград

СУ "Д-р Петър Берон"

ПГССИ "Христо Ботев"

        Районна прокуратура - Свиленград  
Хасково              
ШУМЕН Нови Пазар

Обединено училище "Христо Ботев" - с. Каспичан и Обединено училище  "Пенчо Славейков" - с. Марково, община Каспичан

Основно училище "Христо Ботев" - с. Вълнари и

Основно училища "Цанко Церковски" - с. Никола Козлево, община Никола Козлево

     

Лектор:

Галина Николова - съдия

  Николай Русев - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел. 054 801 816
Шумен

II ОУ "Петър Берон" - гр. Шумен

ПМГ "Нанчо Попович" - гр. Шумен

ОУ "Св. Кирил и Методий" - с. Царев брод, общ. Шумен

     

Лектори:

Бистра Бойн - съдия

Зара Иванова - съдия

   
Велики Преслав              
ЯМБОЛ Ямбол     експерт "връзки с обществеността", тел.: 046 688 896 Дойчин Дойчев - административен ръководител      

 

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2018/2019 година

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд