ИНФОРМАЦИЯ
за органите на съдебната власт, заявили участие в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2019/2020 година

 

ОБЛАСТ ГРАД УЧИЛИЩЕ НАСТАВНИЦИ КООРДИНАТОРИ от РУО
      АдмС ОС ОП РС РП  
БЛАГОЕВГРАД Благоевград Седмо СОУ "Кузман Шапкарев"  

Наставник:

Катя Бельова - председател

 

  лектори:

Петър Мандичев - прокурор
Вахиде Робова - прокурор

Екатерина Текерска - тел.: 0894509210
Благоевград ПМГ "Академик Сергей Корольов" 

Наставник:

Марияна Мицева - зам.-председател

Лектори:

Иван Петков - съдия

Стоянка Пишиева-Сахатчиева  - съдия

Ваня Вълкадинова - съдия

Мария Тодорова - съдия

         
Гоце Делчев

НПГ "Димитър Талев" - гр. Гоце Делчев

ПМГ "Яне Сандански" - гр. гоце Делчев

СОУ "Христо Ботев" - с. Вълкосел

СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Абланица

СУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Хаджидимово

съдия Шарланджиев

съдия Жбантова-Стефанова

съдия Божинов

съдия Хаджиев

съдия Петров

         
Разлог              
БУРГАС Айтос             Деян Божинов - старши експерт по ОСО, тел.: 0879006114
Бургас

ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

НЕГ "Гьоте"

АЕГ "Гео Милев"

ПГРЕ "Георги С. Раковски"

ОУ "В. Априлов"

ОУ "Александър Г. Коджакафалията"

 

Наставници:

Соня Игнатова - експерт "Връзки с обществеността" в Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас

Сати Папазян - съдебен администратор в Окръжен съд - Бургас

Лектори:

Росица Темелкова - председател

Даниел Марков - съдия

Симеон Михов - съдия

Таня Русева-Маркова-съдия

Светлин Иванов - съдия

Десислава Динкова - съдия

Радостина Калиманова - съдия

Пламена Георгиева-Върбанова - съдия

 

Наставници:

Соня Игнатова - експерт "Връзки с обществеността" в Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас

Стиляна Михайлова - съдебен администратор в Районен  съд- Бургас

Лектори:

Мая Стефанова - съдия

Стоян Мутафчиев - съдия

Анатоли Бобоков - съдия

Станимира Иванова - съдия

Мартин Баев - съдия

Магдалена Маринова - съдия

Николай Гемеджиев (командирован от Районен съд - Айтос) - съдия

Асен Радев - съдия

   
Карнобат              
Несебър              
ВАРНА Варна Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"       Стела Янкова - експерт "Връзки с обществеността"   Ирена Радева - началник на отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", тел.: 0844404378
Варна СУ "Константин Преславски"         Районна прокуратура - Варна  
Варна

Търговска гимназия „Г. С. Раковски“

28.02.2020 г.

12.12.2019 г.

Наставник:

Жана Андреева

Лектори:

Марияна Ширванян - съдия

Веселина Чолакова - съдия

Гергана Стоянова - съдия

Даниела Недева - съдия

Янка Ганчева - съдия

Таня Димитрова - съдия

Йова Проданова - съдия

Евгения Баева - съдия

         
Девня              
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ЧПГ "Американски колеж - Аркус"

Наставник:

Стела Тошкова - съдебен помощник 

Лектори:

Диана Костова - съдия

Ивелина Янева - съдия

        Боянка Димитрова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0620 616 329
  Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов"      

Лектори:

Владимир Балджиев - съдия

Пенко Цанков - съдия

Милена Алексиева - съдия

Георги Георгиев - съдия

Димитър Кръстев - съдия

Ваня Филева - съдебен администратор

   
Велико Търново Старопрестолна гимназия по икономика  

Наставници:

Ивелина Солакова - зам.-председател

Надежда Кръстева - "Връзки с обществеността"

Лектори:

Теодорина Димитрова - председател

Лилия Ненова - младши съдия

Росица Илиева - съдебен деловодител

Атанаска Иванова - съдебен секретар

Светослав Иванов - младши съдия

    Калина Гроздева . младши прокурор  
Горна Оряховица

СУ „Георги Измирлиев“

ПГЛПИ „Атанас Буров“

14.01.2020 г.

04.12.2019 г.

 

     

Трифон Славков - съдия

Цветелина Цонева - съдия

Илина Джукова - съдия

Златина Личева - съдия

Пламен Станчев - съдия

   
Елена, Златарица

СУ "Иван Момчилов" - гр. Елена

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Златарица

     

Лектори:

Пейо Приходков - председател

Искра Вараджакова - съдия

   
Павликени              
Свищов Професионална гимназия "Алеко Константинов"       Районен съд - Свищов    
ВИДИН Видин

ПГ "Проф. д-р Асен Златаров"

 

ППМГ "Екзарх Антим I"

 

Наставник:

Таня Кръстева "Връзки с обществеността"

Лектори:

Николай Витков - съдия

Нели Дончева  - съдия

Биляна Панталеева-Кайзерова - съдия

   

 

Лектор:

Ваня Ненкова - административен ръководител

 

  Владко Вълчев - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0895668075
ВРАЦА Враца СУ "Христо Ботев"

Наставник и лектор:

Мирослав Любомиров - съдебен помощник

        Румяна Цветкова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0894385019

ПГСА

СУ Христо Ботев

ППМГ Акад. Иван Ценов

ПГ Йоан Екзерх

СУ "Козма Тричков"

     

Лектор:

Вероника Бозова - съдия

   
Оряхово

ОУ "Н. Вапцаров" с. Селановци

СОУ "Христо Ботев" гр.Оряхово 

       

 Лектори:

Г. Кюркчийска - прокурор

Ем. Костов - прокурор

 
ГАБРОВО Габрово             Деян Дойнов - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел. 066 805 386
Севлиево              
Трявна              
ДОБРИЧ Генерал Тошево             Светлана Василева - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел. 0879561354
Добрич

СУ "Климент Охридски",

СУ "П. Р. Славейков",

СУ "Любен Каравелов" и

ЧПГТП "Райко Цончев"

 

Наставници:

Павлинка Иванова - съдебен администратор тел.: 058 622 688  и 

Веселина Сандева - съдебен секретар

Лектори:

Красимира Иванова - председател

Теодора Милева - зам.-председател

Нели Каменска - съдия

         

Професионална гимназия по аграрно стопанство

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост

 

Наставници:

Венцислава Печанска - съдебен помощник

Емилия Укова - "Връзки с общестевността"

Лектори:

Адриана Панайотова - съдия

Милена Хараламбиев - съдия

Венцислава Печанска   - съдебен помощник

 

 

     
СУ „Св.св. Кирил и Методий    

Наставници:

Нешка Василева - съдебен администратор

Станислав Митков - помощник прокурор

Лектори:

Румяна Желева - прокурор

Станислав Митков - прокурорски помощник

Нешка Василева - съдебен администратор

     
Балчик              
Генерал Тошево

ОУ "Христо Смирненски"

СУ "Никола Вапцаров"

ПГЗ "Тодор Рачински"

        прокурорите и съдебните служители  
КЪРДЖАЛИ

Кърджали

20.02.2020 г.

СУ "П. Р. Славейков"      

Наставник:

Дарина Байданова - съдия

Лектори:

Здравка Запрянова - председател

Дарина Байданова - съдия

Невена Калинова-Тодорова - съдия

Вергиния Еланчева - съдия

Таня Цинова - съдебен администратор

  Даниела Апостолова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел. 0879129429

КЮСТЕНДИЛ

 

Кюстендил

15.04.2020 г.

 

ЕГ "Д-р П. Берон"

НУ "Св. Кл. Охридски"

ПМГ "Проф. Емануил Иванов"

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ОУ "Хр. Ботев" - с. Самораново

 

Лектори:

Калин Василев - мл.съдия

Ралица Маринова - съдебен помощник

Владимир Владимиров- Връзки с обществеността

Лектори:

Мариана Сиракова - прокурор

Мариела Борисова - прокурорски помощник

    Анелия Стоянова - старши експерт по ОСО, тел.: 0879992914

ЕГ "Д-р П. Берон"

ПМГ "Проф. Емануил Иванов"

ПГИМ "Йордан Захариев"

 

 

 

     

Наставник:

Елисавета Деянчева

лектори:

Елисавета Деянчева

Светослав Петров

Лектори:

Георги Константинов - прокурор

Ивайло Илиев -  прокурор

Райна Бачева - прокурор

Милена Славова - прокурор

Любомир Йорданов - прокурор

Наталия Илиева - мл. прокурор

Галина Димитрова -  прокурор

Албена Разсолково -  прокурор

Светлана Ризова -  прокурор

 
ЛОВЕЧ Ловеч             Стоянка Цанова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0886868783
Тетевен              
Троян              
МОНТАНА Берковица Гимназия "Д-р Иван Панов" и ЛПГ - Берковица        

Лектор:

М.Соколова - прокурор

Красимира Иванова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0894472629
Монтана

ФСПГ "Васил Левски"

ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов"

 

Наставник:

Елизабет Кралева - съдия

Лектори:

Елизабет Кралева - съдия

Л. Йорданов - съдия

Наставник:

Нина Борисова - окръжен прокурор

Лектор:

Л. Илиева - прокурор

Лектор:

Иван Мичев - съдия

Лектор:

Е. Овчаров - прокурор

 
ПАЗАРДЖИК Пазарджик             Ваня Апостолова
ПЕРНИК Перник ГПЧЕ "Симеон Радев"    

Наставник:

административен ръководител

Лектори:

Албена Стоилова

Моника Любомирова

 

Наставник:

административен ръководител

Лектори:

Мирослава Чифчиева

Христофор Рачев

Росица Борисова - тел.: 076 604 830
Трън СУ Гео Милев"       Петър Петров - административен ръководител    
ПЛЕВЕН Плевен

ПГПЧЕ

МГ "Гео Милев"

 

Наставник:

Ина Минкова - "Връзки с обществеността"

Лектори:

Силвия Кръстева - съдия

Емил Банков - съдия

Светла Димитрова - съдия

Екатерина Панова - съдия

      Калинка Кирилова - старши експерт по ОСО, тел.: 064 841 276
Левски              
Никопол              
Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май"      

Наставник:

Ценка Данчева - съдебен деловодител, тел.: 0659 93 009,

Мария Борисова - съдебен архивар

Лектори:

Виолета Николова - съдия

Йохан Дженов - съдия

   
ПЛОВДИВ ХГ Св. св Кирил и Методий        

Лектори:

Катя Боева - съдия

Десилава Кацарова-Христозова - съдия

Иван Бекяров - съдия

Панайот Велчев - съдия

Николай Колчев - съдия

Светлана Методиева - съдия

  Антоанета Кръстанова- старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религии, тел.: 0889404633
РАЗГРАД Разград ОУ "Н. Икономов"    

Лектори:

Тихомир Тодоров - окръжен прокурор

Емилиян Грънчаров - зам-окражен прокурор

Веселин Якимов - прокурор

 

Лектори:

Десимира Недкова - прокурор

Зорница Цветкова - прокурор

Спаска Маринова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, 0878684325
Исперих        

 

   
Кубрат              
РУСЕ Русе

ПГИУ "Елиас Канети"

АЕГ "Гео Милев"

СУПНЕ "Фридрих Шилер"

Административен съд - Русе         Петя Лазарова - старши експерт по обществени науки, гражданко образование и религия, тел.: 082 834 533
СУ "Христо Ботев"       Наставник и лектор:
Велизар Бойчев - съдия
   
СИЛИСТРА Дулово

СУ "Васил Левски" - гр. Дулово

СУ "Йордан Йовков" - с. Окорш, общ. Дулово

     

Лектор:

Веселин Димитров - зам. председател

  Ивелина Петрова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0894419555
Тутракан        

 

   
Силистра

ПГСУАУ„Атанас Буров“

Наставник:

Ивелина Христова - съдебен администратор

Лектори:

Маргарита Славова - председател

Павлина Георгиева - зам.-председател

Елена Чернева - съдия

         
СЛИВЕН Сливен             Кристина Добрева-Станкова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 044 611 006
СМОЛЯН Девин, Доспат, Борино

СУ "Христо Ботев" - гр. Девин

СУ "Никола Вапцаров" - с. Борино

СУ "Димитър Благоев" - гр. Доспат

     

Лектори:

Илияна Ферева-Зелева - председател 

Елка Хаджиева - съдия

Районна прокуратура Мая Стоилкова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0879959576
Златоград              
Мадан              
Смолян ПГИ "Карл Маркс" гр.Смолян

 

Наставник:

Любен Хаджииванов- председател

Лектор:

Меденка Недкова - съдия

Наставник:

Тодор Деянов - административен ръководител

Лектор:

Райко Братованов-прокурорски помощник

Наставник:

Петър Маргаритов - председател

Лектори:

Петър Маргаритов - председател

Сийка Златанова - съдия

Мирослава Каракехайова - адм.секретар

Наставник:

Димитър Стратиев - административен ръководител

Лектор:

Славка Гемишева - прокурор

 
Чепеларе              
СОФИЯ-ГРАД  

120 ОУ "Г. С. Раковски"

62-ро ОУ "Христо Ботев"

Военно-апелативна прокуратура

Наставници и лектори: полк. Нивелин Начев, полк. Евгени Иванов и съдебния служител Невена Златанова

д-р Мая Митренцева - сгарши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 02 935 60 97
 

30-то СУ „Братя Миладинови“

Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ"

Софийски военен съд

Наставник и лектор: подп. Лидия Евлогиева

 
 

30-то СУ „Братя Миладинови“

16.04.2020 г.

        Ралица Първанова - прокурор в Софийска районна прокуратура  
               
СОФИЯ-ОБЛАСТ Етрополе

СУ "Христо Ясенов"

ОУ "Христо Ботев"

   

Лектори:

Христина Лулчева - прокурор в Окръжна прокуратура - София

Станислава Полетинска - прокурор в Окръжна прокуратура - София

 

Виолета Григорова - прокурор в Районна прокуратура - Етрополе

Христо Христов - прокурор - прокурор в Районна прокуратура - Етрополе

 
Пирдоп

СУ"Саво Ц.Савов" гр.Пирдоп

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Челопеч"  ЕООД      

     

Наставник:

Пенка Филчева

Лектори:

Симеон Гюров 

Цонка Миткова

Донка Паралеева

   
СТАРА ЗАГОРА Казанлък СОУ "Екзарх Антим I"        

Лектори:

Таня Димитрова - районен прокурор

Дойчо Цанев - зма. районен прокурор

Мария Михайлова - зам. районен прокурор

Стойчо Стойчев - младши прокурор

Мария Цоловска - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 0878491368
Раднево              
Стара Загора              
Чирпан              
ТЪРГОВИЩЕ Търговище              
ХАСКОВО Димитровград             Красимира Джисова-Илиева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел.: 038 650 042
Свиленград

СУ "Д-р Петър Берон"

ПГССИ "Христо Ботев"

        Районна прокуратура - Свиленград  
Хасково              
ШУМЕН Нови Пазар

Обединено училище "Христо Ботев" - с. Каспичан и

 Обединено училище  "Пенчо Славейков" - с. Марково, община Каспичан

Основно училище "Христо Ботев" - с. Вълнари  и

Основно училища "Цанко Церковски" - с. Никола Козлево, община Никола Козлево

     

Лектор:

Галина Николова - съдия

  Николай Русев - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, тел. 054 801 816
Шумен

II ОУ "Петър Берон" - гр. Шумен

ПМГ "Нанчо Попович" - гр. Шумен

ОУ "Св. Кирил и Методий" - с. Царев брод, общ. Шумен

     

Лектори:

Бистра Бойн - съдия

Зара Иванова - съдия

   
СУ "Панайот Волов"

Наставник и лектор:

Владимир Георгиев - съдебен помощник

         
Велики  Преслав              
ЯМБОЛ Ямбол ПГ "Васил Левски"

Наставник:

Жанета Трифонова - съдебен администратор

Лектори:

Ваня Бянова - Нейкова - съдия

Стоян Вълчев - съдия

 

Наставник и лектор:

Дойчин Дойчев - административен ръководител

     

 

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2018/2019 година

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд