Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ГС към ВСС прие Акт в подкрепа дейността на Експертната работна група за извършване на мониторинг и анализ на прилагането на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование „право“ и професионална квалификация „юрист“

24 ноември 2017 година

Реформата в юридическото образование бе тема на редовното заседание на Гражданския съвет към ВСС, в което участваха заместник-министъра на правосъдието Десислава Ахладова и директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева.

Доклад във връзка с реформата в юридическото образование бе представен от Института за пазарна икономика, а становища изразиха представителите на Съюза на юристите в България и Съюза на младите юристи. Сред основните теми на разговорите бяха възможностите за провеждане на единен държавен изпит, отнемане акредитацията на юридическите факултети с ниска успеваемост на студентите и други. Акцентира се върху тенденцията реформите в юридическото образование да са насочени към периферията на образователната система, а не към съдържанието и качеството на юридическото образование.

Гражданският съвет прие Акт, с който подкрепи дейността на създадената Експертна работна група за извършване на мониторинг и анализ на прилагането на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование „право“ и професионална квалификация „юрист“, с председател Миглена Тачева, и даде мандат на Съюза на юристите в България, в качеството му на член на Експертната група, да изразява становището на Гражданския съвет.

Гражданският съвет към ВСС ще проведе следващото си заседание на 15 декември 2017 година от 9.30 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, като акцент ще бъде изготвянето на индикативна работна програма за 2018 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд